تعرفه جدول قیمت

نگهداری

تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

 • کلاچ و گیربکس
 • ترمز و سیستم تعلیق
 • خدمات برقی
 • بررسی چرخ و سیستم حرکت

تعمیر

تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰

 • کلاچ و گیربکس
 • ترمز و سیستم تعلیق
 • خدمات برقی
 • بررسی چرخ و سیستم حرکت

ویژه

تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰

 • کلاچ و گیربکس
 • ترمز و سیستم تعلیق
 • خدمات برقی
 • بررسی چرخ و سیستم حرکت