ساختمان علوم و تحقیقات اکسفورد

ساختمان علوم و تحقیقات اکسفورد

کشور امارات متحده عربی شهر/ایالت ابوظبی بخش ساختمان‌سازی وظایف معماریساختمانتامین مواد مشتری گروه صنعتی و ساختمانی آرپی وضعیت تکمیل شده شروع ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ بودجه ۷۵ میلیون دلار آمریکا بازگشت به پروژه جوشکاری اتصالات با نرم…
 موزه شهر لندن

موزه شهر لندن

کشور کویت شهر/ایالت کویت بخش ساختمان‌سازی وظایف معماری ساختمان تامین مواد مشتری گروه صنعتی و ساختمانی آرپی وضعیت تکمیل شده شروع ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ بودجه ۷۵ میلیون دلار آمریکا بازگشت به پروژه تلفیق خرده‌فروشی و فناوری…
 مال بزرگ شهر نیس

مال بزرگ شهر نیس

کشور امارات متحده عربی شهر/ایالت ابوظبی بخش ساختمان‌سازی وظایف معماری ساختمان تامین مواد مشتری گروه صنعتی و ساختمانی آرپی وضعیت تکمیل شده شروع ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ بودجه ۷۵ میلیون دلار آمریکا بازگشت به پروژه مال بزرگ…
 طراحی دوباره دفتر مرکزی

طراحی دوباره دفتر مرکزی

کشور امارات متحده عربی شهر/ایالت ابوظبی بخش ساختمان‌سازی وظایف معماری ساختمان تامین مواد مشتری گروه صنعتی و ساختمانی آرپی وضعیت تکمیل شده شروع ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ بودجه ۷۵ میلیون دلار آمریکا بازگشت به پروژه طراحی دوباره…
 ساختمان علمی پزشکی مرکزی

ساختمان علمی پزشکی مرکزی

کشور امارات متحده عربی شهر/ایالت ابوظبی بخش ساختمان‌سازی وظایف معماریساختمانتامین مواد مشتری گروه صنعتی و ساختمانی آرپی وضعیت تکمیل شده شروع ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ بودجه ۷۵ میلیون دلار آمریکا بازگشت به پروژه ساختمان علمی پزشکی مرکزی…
 ساختمان تجاری مرکزی شهر

ساختمان تجاری مرکزی شهر

کشور امارات متحده عربی شهر/ایالت ابوظبی بخش ساختمان‌سازی وظایف معماریساختمانتامین مواد مشتری گروه صنعتی و ساختمانی آرپی وضعیت تکمیل شده شروع ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ بودجه ۷۵ میلیون دلار آمریکا بازگشت به پروژه ساختمان تجاری مرکزی شهر…
 برج مرکزی شهر

برج مرکزی شهر

Country United States. State/City New York Sector Building Tasks Architechture Building Material Supply Client RR Group of Industry Status Completed Start 21 June, 2015 End 15 December ,2017 Budget $75 Million (USD) Back To Project Duis tincidunt lectus quis dui…
 کتابخانه مرکزی عمومی

کتابخانه مرکزی عمومی

کشور امارات متحده عربی شهر/ایالت ابوظبی بخش ساختمان‌سازی وظایف معماری ساختمان تامین مواد مشتری گروه صنعتی و ساختمانی آرپی وضعیت تکمیل شده شروع ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ بودجه ۷۵ میلیون دلار آمریکا بازگشت به پروژه کتابخانه مرکزی…