نرده آلومینیومی بالکن و پنجره

نرده آلومینیومی بالکن و پنجره

۱۳۹۷/۱۱/۲ نرده آلومینیومی

نرده آلومینیومی حصاری

نرده آلومینیومی حصاری شباهت زیادی به نرده حصاری استیل دارند ، با این تفاوت که جنس مصرفی در نرده آلومینیومی حصاری ، از آلومینیوم آنودایز شده می باشد. نرده های آلومینیومی حصاری در بین مشتریان به نرده آلومینیومی فرانسوی و یا نرده آلومینیومی آتش نشانی هم معروف هستند. علت نام گذاری نرده آلومینیومی حصاری به این اسم ، ضوابط در نظر گرفته شده ی آتش نشانی برای انواع نرده های آلومینیومی حصاری می باشد. همانطور که در قسمت نرده های استیل حصاری نیز خواندیم از نرده آلومینیومی حصاری بیشتر به عنوان نرده آلومینیومی حصاری بالکن ها ، نرده آلومینیومی حصاری پنجره ها و محیط هایی که حالت پرتگاه را دارند استفاده می شود. تفاوت نرده آلومینیومی حصاری نسبت به نرده آلومینیوم راه پله این است که در نرده آلومینیومی حصاری ، لوله ها و یا پروفیل های مابین نرده ، به صورت عمودی بوده و در نرده های آلومینیومی معمولی راه پله ( نرده آلومینیومی سه خط ، نرده الومینیومی چهار خط و... ) لوله ها و یا پروفیل های میانی به صورت افقی نصب می شوند. در نرده آلومینیوم حصاری ارتفاع تمام شده ی کار از سطح زمین باید کمتر از 110 نباشد. همچنین فاصله ی بین لوله و یا پروفیل های عمودی در نرده آلومینیومی حصاری و یا نرده آلومینیومی عمودی و یا نرده آلومینیومی آتش نشانی ، باید کمتر از 11 سانتی متر باشد. علت این تعیین فاصله جهت جلوگیری از رد شدن از بین این لوله ها و پروفیل هاست که در صورت داشتن فاصله ی زیاد باعث رد شدن از نرده و پرت شدن می شود. مهمترین دلیل اجرای نرده آلومینیومی حصاری توسط آتش نشانی این است که در پرتگاه ها نرده ای باید اجرا و نصب شود ، که از سقوط افراد و اشیاء جلوگیری کند. دلیل استفاده از لوله ها و یا پروفیل های میانی به صورت عمود این است که از ایجاد حالت پلکان برای بالا رفتن از نرده بخصوص توسط کودکان خردسال جلوگیری شود. در ساخت نرده های حصاری آلومینیومی می توان از انواع فلزات و چوب ها نیز استفاده کرد. قیمت نرده آلومینیومی حصاری نیز مانند سایر نرده ها بر حسب متر مربع حساب می گردد. در محاسبه قیمت نرده آلومینیومی حصاری عواملی مانند آلیاژ لوله و یا پروفیل های مصرفی ، اتصالات ، مدل مد نظر ، رنگ بندی و... تاثیر گذار است.