پروژه نرده استیل طرح فرانسوی کرج

پروژه نرده استیل طرح فرانسوی کرج

۱۳۹۷/۱۲/۲ نرده استیل

اجرای پروژه نرده استیل به طرح فرانسوی و راه پله به صورت چهار خط در کرج