قیمت حفاظ استیل ، قیمت حفاظ استیل بالکن ، قیمت حفاظ استیل پنجره

۱۶

بهمن

قیمت حفاظ استیل ، قیمت حفاظ استیل بالکن ، قیمت حفاظ استیل پنجره

۱۳۹۷/۱۱/۱۶ حفاظ امنیتی

قیمت حفاظ استیل پنجره

قیمت حفاظ استیل با توجه به نوع استیل مورد استفاده در ساخت حفاظ و همچنین مدل حفاظ استیل تعیین می شود و قیمت هر متر حفاظ استیل پنجره مدل گارد موازی بر مبنای متر طول هر ردیف حفاظ نصب شده محاسبه می شود. قیمت حفاظ استیل بالکن بر اساس متر مربع حفاظ ساخته شده محاسبه می شود و قیمت حفاظ استیل درب ها با توجه به ابعاد چهار چوب درب ها و مدل حفاظ استیل محاسبه می شود. در برآورد قیمت حفاظ استیل بانکی ضخامت لوله های استیل و پروفیل های استیل استفاده شده در ساخت حفاظ تعیین کننده است و کیفیت استیل به کار رفته نیز در قیمت گذاری موثر است اگر در ساخت حفاظ استیل از استیل 304 استفاده شود قیمت تمام شده حفاظ از نوع استیل 201 بالاتر خواهد بود.محاسبه قیمت هر متر حفاظ استیل پنجره بر اساس شکل نمای حفاظ استیل پنجره و کیفیت استیل استفاده شده در اجرای حفاظ پنجره تعیین می شود. قیمت حفاظ استیل پنجره با توجه به نحوه کاربری حفاظ بر اساس امنیتی بودن یا گارد ایمن محافظ از سقوط از طبقات از بالا به پایین باشد بر مبنای متر مربع یا متر طول محاسبه می شود. در تمام مدل های حفاظ استیل پنجره باید پرت مصالح نیز در تعیین قیمت حفاظ پنجره در نظر داشت.

 

قیمت حفاظ استیل بالکن

قیمت هر متر حفاظ اسنیل بالکن برای حفاظ ضد سرقت بر متر مربع حفاظ اجرا شده در بالکن محاسبه می شود. قیمت حفاظ استیل بالکن بر اساس چهار جوب یا فضای کلی دیواره و سقف بالکن تعیین می شود یعنی مبنای اصلی قیمت حفاظ استیل بالکن بر متر مربع حفاظ اجرا شده در بالکن تعیین می شود. هر چه ابعاد حفاظ استیل بالکن از 1 متر کمتر باشد قیمت حفاظ بدون احتساب ابعاد کار به صورت کلی تعیین می شود و قیمت واحدی نخواهد داشت.

 

قیمت حفاظ استیل بانکی

قیمت گذاری هر متر حفاظ استیل بانکی به دو صورت انجام می شود. قیمت حفاظ استیل بانکی برای نماهای شیشه ای ثابت ارزان تر از قیمت حفاظ درب ها و پنجره های باز شو است. قیمت حفاظ استیل بانکی اگر با پایه استیل اجرا شود نسبت به قیمت حفاظ بانکی که به شیوه تمام فریم ساخته می شود ارزانتر خواهد بود زیرا مصالح و جنس بیشتری در مدل فریم دار استفاده می شود.

 

تهیه و تنظیم توسط وب سایت : آکات استیل

نظر شما:

مقالات مرتبط