هندریل

۹

آذر

هندریل شیشه ای را بسیاری از افراد به نرده شیشه ای می شناسند. در این مقاله قصد داریم هندریل شیشه ای را معرفی کنیم و از مقاومت و مزایا و معایب آن صحبت کنید همینطور می خواهیم در خصوص ساختار هندریل شیشه ای صحبت کنیم و این محصول را از نظر سطح اجرا مورد بر

۲۳

بهمن

انتهای میلۀ دستگرد باید به سمت یک دیوار، حفاظ یا سطح تردد چرخیده یا خم شود، و یا تا میله‌های دستگرد خیز مجاور پلکان یا شیب‌راه امتداد داشته باشد تا از ایجاد جراحت یا گیر کردن اشیاء یا لباس افراد به میله‌های دستگرد جلوگیری شود. در جایی ...

۲

اسفند

هندریل استیل

۱۳۹۷/۱۲/۲ هندریل

هندریل استیل این مجموعه آکات استیل از بهترین و با کیفیت ترین قطعات و اتصالات عرضه می شود. این نوع نرده استیل برای دستگیر کناره دیواره استخر ها و راه پله ها و ورودی ساختمان ها که فضای کافی برای اجرای نرده پایه دار ندارند مناسب است. هندریل ...